Služby

  • prezenčné štúdium fondu s možnosťou vyhľadávania v elektronickom katalógu podľa rôznych vyhľadávacích kritérií
  • prístup do elektronických informačných zdrojov
  • informačné a rešeršné služby
  • sprístupňovanie informačných publikácií, propagačných materiálov a letákov o EÚ 
  • konzultačná a poradenská služba
  • vyhotovovanie kópií