EDC > EDC > Fond

Fond

Tematické zameranie fondu:

01 Inštitucionálne otázky 10 Ekonomické otázky, spotrebitelia
02 Colná únia a obchodná politika 11 Externé vzťahy
03 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rybolov 12 Energetika
04 Zamestnanosť a práca 13 Regionálna politika
05 Sociálne otázky 14 Životné prostredie
06 Právo a legislatíva 15 Vedecko-technický rozvoj
07 Doprava 16 Informácie, školstvo a kultúra
08 Konkurencia a podnikanie 17 Štatistika
09 Financie

 

Zloženie fondu:
 

  
Vyhľadávanie publikácií umožňuje online katalóg.